Sheet-Sav Push/Pull

Använd Cascade Sheet-Sav™ Push/Pull för att behålla mellanläggsarken inom företaget. Detta är ett ofta använt aggregat för tillverkare som hanterar produkter på mellanläggsark inom verksamheten och som överför produkter utan mellanläggsark till en lastpall, en container eller en lastbil. Används ofta för cement i säckar, frön och sädeskorn i säckar, förpackade livsmedel, mejeriprodukter, frukt och grönsaker samt hantering av material för wellpappboxar.

Kontakta oss
Miniatyr
Miniatyr