Cascade forklift attachments for Ports & Harbors

Hamnar och hamnar

Oavsett om det kommer in med fartyg, järnväg, lastbil eller pråm, erbjuder Cascade effektiva och pålitliga lösningar för hamnindustrin som minskar produktskador och förbättrar genomströmningen vid lastning, lossning och flyttning av last.

KONTAKTA OSS