Cascade Forklift Attachment for Chemicals

Kemikalier

Hanterar eller lagrar du farliga material som kemikalier, olja, gas, färg, avfall, bekämpningsmedel eller gödningsmedel på din arbetsplats? Cascade tillhandahåller hållbara redskap för truckar – som gaffelspridare och trumklämmor – som främjar säker och effektiv hantering.

KONTAKTA OSS