Cascade Paper Roll Clamps

Klämaggregat för pappersrullar

Cascades kompletta sortiment av klämaggregat för pappersrullar möter pappers-, stuveri- och tryckeribranschens behov av skadefri hantering med maximal effektivitet. Våra skademinskningsalternativ säkerställer att dina truckförare levererar en perfekt last varje gång.

KONTAKTA OSS