Supportkontakter

  Didier Treunov

  Responsable Après-Vente

  Cascade France sarl
  ZA Aeropole, Le Sirocco 250 rue Jean Mermoz
  44150 ANCENIS
  France

  didier.treunov@cascorp.com
  Territories
  Europe

  Francesco Bonfà

  Service Manager

  Cascade Italy
  Via dell'Artigianto 1
  37050 Vago di Lavagno
  37030 Italy VR
  Italy

  francesco.bonfa@cascorp.com
  Territories
  Italy

  Antonio Rodriguez

  Service Technician

  Cascade Hispania, S.A.
  Nicaragua, 48 3º planta 5ª
  08029 Barcelona Barcelona
  Spain

  antonio.rodriguez@cascorp.com
  Territories
  Europe

  Antonio Rodriguez

  Service Technician

  Cascade Hispania, S.A.
  Nicaragua, 48 3º planta 5ª
  08029 Barcelona Barcelona
  Spain

  antonio.rodriguez@cascorp.com
  Territories
  Europe

   Cascade garanterar att deras produkter överensstämmer med publicerade specifikationer som finns i dess offerter, specifikationsblad, broschyrer och prislistor.

    Cascades nya produkter: består av aggregat, master, slangrullar och servicedelar med 36 månaders garanti efter installationsdatum.

    Täcks av en garanti i 12 månader från installationsdatum.

    Cascade reparerar eller ersätter, efter eget gottfinnande, eventuell del som en Cascade-inspektion visar vara defekt vad gäller material eller tillverkning.

    För att Cascades garanti skall vara giltig måste återförsäljare och kunder noga följa Cascades tillämpliga installationsanvisningar, servicehandböcker och användarhandböcker vid underhåll och användning av utrustning från Cascade.

    Kunder måste erhålla auktorisation från Cascade för annan reparation än demontering eller utbyte av defekta delar. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar, användning av delar som inte tillhandahållits av Cascade eller underlåtenhet att följa Cascades installationsanvisningar, servicehandböcker och användarhandbäcker leder till att garantin upphör att gälla.
     

    För information: om garanti, installation eller service, kontakta närmaste auktoriserade Cascade-återförsäljare. För namnet på närmaste återförsäljare eller för produktinformation, ring 1-800-CASCADE (227-2233) (inom USA).

    Cascade garanterar inte att dess produkter kan utföra en viss uppgift. Cascade påtar sig inget ansvar för förluster, skador på person eller egendom och ej heller för följdskador som uppstår till följd av innehav eller användning av dess produkter. Cascades garanti täcker inte slitage, nötning, onormal användning samt normalt eller schemalagt underhåll.

    DET FINNS INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE NÅGON GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, SOM OMFATTAR MER ÄN VAD SOM ANGES I DENNA GARANTI OCH I PRODUKTBESKRIVNINGEN PÅ FRAMSIDAN AV CASCADES BESTÄLLNINGSERKÄNNANDE.