Registreringstyp:
Slutanvändare Registrerade användare kan komma åt my Cascade för att registrera sina bilagor, få tillgång till sparade adresser, operatörsutbildningsvideor, hyresförfrågningar och mer.


OEM och återförsäljare För auktoriserade Cascade gaffeltruck -återförsäljare och OEM -tillverkare ger registrering tillgång till online -beställning, beställningsstatus och mer.

Hur man skall registrera Använd ert Cascade kundnummer som finns på din Cascadefaktura. Om du behöver hjälp med att hitta ditt kundnummer ring 800 Cascade (227-2233) eller e-post webmaster@cascorp.com


Tillgång till online -beställningsstatus kräver att ett förfrågningsformulär kan hittas här.

Lämna tomt om du inte har en postkod