Renoverade aggregat

Vill du spara pengar genom att investera i begagnade redskap för gaffeltruckar? Prova en Cascade. Varje tillbehör har genomgått Cascades rigorösa renoveringsprocess, vilket återställer den till fabriksskick. Cascade-kvalitet till ett bra pris, ring: +39 045 89 89 111

KONTAKTA OSS
Miniatyr
Cascade - remanufactured, used forklift attachments
Miniatyr
Cascade - remanufactured, used forklift attachments

  Renoveringsprocessen
  Innan Cascades namnskylt placeras på ett renoverat aggregat kan du vara säker på att det har genomgått branschens noggrannaste renoveringsprocess. Det börjar med inspektion av ett begagnat Cascade-aggregat för att se om det är lämpat för renovering. Varje aggregat genomgår sedan följande steg:

  Högtrycks tvätt. All olja, fett och smuts avlägsnas.
  Demontering. Varje aggregat demonteras helt, rengörs med ånga på nytt och undersöks.
  Sand blästring. Komponentdelar rengörs ned till ren metall.
  Magnafluxing. Varje svets undersöks noga för att hitta eventuella defekter som inte går att upptäcka genom okulär inspektion.
  Reparationer och renovering. Delar repareras eller ersätts för att uppfylla alla fabriksspecifikationer.
  Hydraulik. Alla slangar byts ut. Cylindrar och ventiler renoveras och testas.
  Montering och testning. Alla komponenter monteras, testas och kontrolleras vad gäller överensstämmelse med Cascades tekniska standarder.
  Målning. Varje enhet förses med ett färgskikt som antingen är slutfärg eller grundfärg för den färg du vill ha.

  Sälj dina begagnade Cascade-aggregat till oss
  Om du har begagnade Cascade-aggregat som du vill sälja, eller om du vill ha tillgodoräkning vid inbyte för inköp av ett nytt Cascade-aggregat, skall du skriva ut, fylla i och skicka via fax rapporten om aggregatets skick till +46 393 36959