HFC - Hydraulisk Kraftkontroll för Kartongklämmor

Överdriven klämkraft orsakad av för högt hydrauliskt tryck är en vanlig orsak till skador. Mekaniska 3-läges avlastningsventiler är underutnyttjade eller lämnas i första hand på den höga inställningen. HFC (Hydraulic Force Control) löser dessa problem genom att automatiskt justera klämkraften. HFC är ett hydrauliskt styrt automatiskt klämkraftsystem som känner av det hydrauliska trycket som krävs för att lyfta lasten och justerar klämtrycket proportionellt mot lastens vikt. Systemet fungerar utan några speciella åtgärder från förarens sida.

Kontakta oss
Miniatyr
Miniatyr
  • Oändlig justering av klämkraften i redskapets normala arbetsområde. Systemet justerar klämkraften proportionellt mot lastens vikt.
  • Hydraulventiler av lämplig storlek monteras enkelt på gaffeltrucken.
  • Klämkraften förblir konstant mellan Freelift och Mainlift med användning av en Freelift- eller Mainlift-sensor.

  HFC är flexibel, vilket möjliggör enkel justering för:

  • Alla inställningar för klämkraft
  • Maximalt tryck
  • Balanserande klämkraft mellan Freelift och Mainlift.
  • Balanserande klämkraft när storleken på trucken och klämman inte är perfekt matchade.
  • Kompatibel med alla J-Series & D-Series Cascade Carton Clamps.
  • Armhastighetsöverväxling (både manuell och automatisk tillgänglig).