Paper Roll Clamp

Cascade Historik

Aggregat, gafflar och tillbehör för truckar.

Kontakta Oss

Under de senaste 70 åren har materialhantering utvecklats till en högt kvalificerad och viktig del av industrin. Som den ledande globala konstruktören och tillverkaren av utrustningar, gafflar och tillbehör för lyfttruckar, har Cascade Corporation spelat en viktig roll i denna utveckling.

 

Mycket av drivkraften bakom denna utveckling kommer från vetskapen att materialhantering är något mycket mer än att förflytta och lagra gods och material. Effektiva materialhanteringssystem kan väsentligt förkorta tillverkningscykeln, reducera produktkostnader, minska investeringar, reducera produktskador och bättre tillvarata utrymmen.

Cascade tillverkar en mängd produkter som gör konventionella lyfttruckar till mångsidiga och effektiva materialhanteringsverktyg. Dessa produkter gör att
lyfttrucken praktiskt taget kan dra, trycka, klämma, lyfta, sidoförflytta och rotera vilken last som helst. Cascade tillverkar kundanpassade tillbehör för alla applikationer. Om du inte finner vad du söker så kontakta oss.