Klämaggregat för fat

Klämaggregat för fat har bred användning inom olje- och kemibranschen och i andra tillämpningar som kräver hantering av standardfat på 55 gallons (208 liter). Klämaggregat för fat kan också förbättra produktiviteten genom att hantera upp till fyra fat per last.

Kontakta oss
Miniatyr
Miniatyr
Miniatyr
Miniatyr
Miniatyr
Miniatyr